Γεωπάρκο Τροόδους | Troodos Geopark

πίσω | τύπωσε

Ειδη ΝυχτερίδωνΑ/Α

Είδος Νυχτερίδας

1

Miniopterus schreibersii

2

Myotis blythi

3

Myotis capaccinii

4

Rhinolophus euryale

5

Rhinolophus ferruquinum

6

Rhinolophus hipposideros

7

Rousettus aegyptius

© Copyright - Γεωπάρκο Τροόδους  |  Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Crucial Services Ltd

πίσω | τύπωσε