Γεωπάρκο Τροόδους | Troodos Geopark

πίσω | τύπωσε

ΧλωρίδαΗ χλωρίδα του Γεωπάρκου είναι αναμφισβήτητα η πιο πλούσια στο Νησί και δικαιολογημένα η οροσειρά του Τροόδους θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς ορεινούς βιότοπους για τη χλωρίδα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πλούσια αυτή βιοποικιλότητα οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία των οικοτόπων που δημιουργούνται λόγω των υψομετρικών διαφορών, της ειδικής γεωλογίας, της παρουσίας νερού και του τοπικού αναγλύφου. Τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα επίδρασης της γεωλογίας είναι τα σερπεντινόφιλα ενδημικά του Τροόδους όπως είναι τα είδη Onosma troodi, Acinos troodi, Cynoglossum troodi και Alyssum troodi, καθώς επίσης και πολλά φυτά που περιορίζονται σε πυριγενή πετρώματα όπως τα είδη Silene laevigata και Rosa chionistrae, άλλα που βρίσκονται στη μεταβατική ζώνη ασβεστολιθικών και οφιολιθικών όπως η Silene gemmata, και φυτά πυριγενών βραχωδών εξάρσεων (χασμόφυτα) όπως τα Sedum cyprium και Sedum microstachyum.

 

Στην έκταση του Γεωπάρκου έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 92 διαφορετικά ενδημικά φυτά της Κύπρου από ένα σύνολο 143 ενδημικών του Νησιού, δηλαδή ένα ποσοστό 64%, ενώ το ποσοστό της έκτασης της περιοχής στο σύνολο του νησιού είναι μόνο 12%. Από αυτά τα ενδημικά, τα 37 φυτά απαντούν μόνο στο Γεωπάρκο και πουθενά αλλού στην Κύπρο ή στον πλανήτη. Είναι σημαντικό  επίσης να αναφερθεί ότι στην περιοχή έχουν καταγραφεί 87 απειλούμενα είδη από τα 238 απειλούμενα που αναφέρονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. Το ποσοστό των απειλουμένων είναι χαμηλό σε σχέση με το συνολικό αριθμό ειδών και τούτο είναι αποτέλεσμα των προστατευτικών μέτρων που λαμβάνονται αλλά και των σχετικά ήπιων ανθρωπογενών επιδράσεων στην ευρύτερη περιοχή.

 

Η σημασία της χλωρίδας του Γεωπάρκου καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι φιλοξενεί 10 είδη φυτών από τα 19, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας των Οικοτόπων.

 

Λόγω του χλωριδικού πλούτου, το Γεωπάρκο προσελκύει τουρισμό με ειδικά ενδιαφέροντα που επισκέπτονται την Κύπρο κυρίως για να μελετήσουν και να γνωρίσουν τη χλωρίδα.

© Copyright - Γεωπάρκο Τροόδους  |  Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Crucial Services Ltd

πίσω | τύπωσε