Γεωπάρκο Τροόδους | Troodos Geopark

πίσω | τύπωσε

Φυτά από τη ΓεωλογίαAnthemis ploutonia (Άνθεμις Πλουτώνεια), Troodos chamomile:

Ενδημικό που περιορίζεται στα πυριγενή πετρώματα του Τροόδους

 

Alyssum troodi (Άλυσο του Τροόδους), Troodos Alyson:

Ενδημικό που περιορίζεται στους σερπεντίνες του Τροόδους

 

Alyssum cypricum (Άλυσσον το κυπριακό), Cyprus Alyson

Περιορίζεται στους σερπεντίνες του Τροόδους

 

Arenaria saponarioides

Περιορίζεται στους σερπεντινιτικούς σχηματισμούς του Τροόδους

 

Arumrupicola

Σπάνιο είδος που περιορίζεται σε διαβασικούς σχηματισμούς στο δυτικό τμήμα του Γεωπάρκου

 

Astragalus echinus subsp. chionistrae

Σπάνιο ενδημικό, που περιορίζεται στα υπερβασικά πετρώματα γύρω από τη Χιονίστρα

 

Vincetoxicum canescens

Απειλούμενο φυτό που απαντά σε διαβασικά και σερπεντινιωμένα πετρώματα στα μεγαλύτερα υψόμετρα.

© Copyright - Γεωπάρκο Τροόδους  |  Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Crucial Services Ltd

πίσω | τύπωσε