Γεωπάρκο Τροόδους | Troodos Geopark

πίσω | τύπωσε

Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΓεωπάρκωνWeb: www.europeangeoparks.org

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων ιδρύθηκε το 2000 και στόχος του είναι η προστασία της γεωποικιλότητας, η ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς και η αειφόρος ανάπτυξη των περιοχών με ιδιαίτερη γεωλογική κληρονομιά, κυρίως μέσω της ανάπτυξης του γεωτουρισμού.

 

Αρχικά, το Δίκτυο συστήθηκε από  τέσσερις φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται περιοχές με ιδιαίτερο γεωολογικό ενδιαφέρον στην Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία και Ελλάδα. Το 2011 τα μέλη του Δικτύου ανήλθαν στα 49, προερχόμενα από 16 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Όλα τα μέλη του Δικτύου είναι κάτοχοι του διακριτικού σήματος «European Geopark», το οποίο έχει κατοχυρωθεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

 

Τα μέλη του Δικτύου έχουν μια συνεχώς ηλεκτρονική επικοινωνία, συναντήσεις στα γεωπάρκα, διοργανώσεις ετήσιων συνεδρίων στα οποία παρουσιάζονται και οι νέες υποψηφιότητες για ένταξη στο Δίκτυο, συμμετοχή σε κοινά προγράμματα με στόχο την ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών και την από κοινού δράση για την προστασία της γεωλογικής κληρονομιάς της Ευρώπης, την αξιοποίηση και ανάδειξη των γεωλογικών φυσικών μνημείων, και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης των περιοχών των Γεωπάρκων, μέσω του γεωτουρισμού.  Οι οργανωμένες ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, ενημερωτικές επισκέψεις μαθητών και δράσεις προώθησης και προβολής του γεωπάρκου σε τουριστικούς φορείς, είναι κάποια από τα παραδείγματα γεωτουριστικών δράσεων για ένα γεωπάρκο.

© Copyright - Γεωπάρκο Τροόδους  |  Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Crucial Services Ltd

πίσω | τύπωσε