Facebook Instagram
Ελληνικά Ελληνικά English English 0 Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020
Αναζήτηση:
Γεωπάρκο Τροόδους
Κέντρο Επισκεπτών Γεωπάρκου Τροόδους
Γεωλογικές Διαδρομές
Τα Γεωπάρκα της Unesco (GGN)
Δίκτυο Επιχειρήσεων Γεωπάρκου
Το έργο
Τα Νέα μας
Ανακοινώσεις
Ειδήσεις
Δημοσιεύματα
Εκδόσεις
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
Επικοινωνία


Εγκαίνια Γεωπάρκου Τροόδους

Πρότυπο πράσινης ανάπτυξης, σύμφωνα με τον ΥΠΕΣΟ ΠτΚΔ στα εγκαίνια του Κέντρου επισκεπτών Γεωπάρκου Τροόδους.

Οι ορεινές περιοχές μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο πράσινης ανάπτυξης, δήλωσε το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης, κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή εγκαινίων του Κέντρου Επισκεπτών Γεωπάρκου Τροόδους, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη.

 

Το Κέντρο, δήλωσε ο κ. Κουγιάλης, αποτελεί το πρώτο έργο που υλοποιείται και ολοκληρώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος της Κυβέρνησης για ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Τροόδους, «που στοχεύει στην πράσινη ανάπτυξη με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής κάτι που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής».

 

Στόχος και προσπάθεια του, τόνισε ο Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι όπως «μετατρέψουμε τις υποχρεώσεις μας προς την ΕΕ και το κόστος που αυτές συνεπάγονται σε ευκαιρίες για αειφόρο ανάπτυξη, για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να εφαρμόσουμε, δηλαδή, συγκροτημένες πολιτικές και μέτρα που να συνδυάζουν την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με την ανάπτυξη.

 

  

 

Στην προσπάθεια για ενίσχυση της πορείας της Κύπρου προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, με κεντρικό άξονα τη μετάβαση προς μια οικονομία πράσινη, κυκλική και απαλλαγμένη από ρύπους αερίων του θερμοκηπίου υπάρχουν υποχρεώσεις και στόχοι που αφορούν που θα πρέπει να εκπληρωθούν για μια σειρά θεμάτων που αφορούν την ανακύκλωση, την ορθολογιστική διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, την προστασία των υδάτινων πόρων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις αναπτυξιακές δράσεις.

 

Αναφερόμενος στις πολιτικές που εφαρμόζονται και τα έργα και προγράμματα που προωθούνται από το Υπουργείο του, δήλωσε πως αυτά εστιάζονται σε τρεις βασικές στρατηγικές επιδιώξεις, την Προστασία της Φύσης την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τη Διαχείριση των Αποβλήτων, υπογραμμίζοντας ότι «διαμορφώνουν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, συμβατό με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, που ταυτόχρονα δημιουργεί «πράσινες» θέσεις εργασίας, οι οποίες συντείνουν στην άμβλυνση του προβλήματος της ανεργίας.

 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων την οποία και χαρακτήρισε ως αναγκαιότητα για αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, δήλωσε ο κ. Κουγιαλης, έχουν ετοιμαστεί: το Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων και το Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, ενώ αναφορικά  με μέτρα και δράσεις ανέφερε πως αυτά αφορούν τη δημιουργία υποδομών, όπως η κατασκευή Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων στη Λεμεσό, το δίκτυο πράσινων σημείων και οι αποκαταστάσεις χωματερών.

 

Παράλληλα, το Υπουργείο Γεωργίας προωθεί τα Προγράμματα πρόληψης, χωριστής συλλογής και αξιοποίησης δημοτικών αποβλήτων στους παραλιακούς Δήμους και στην ορεινή/ημιορεινή Κύπρο, που στόχο έχει την ανεξαρτητοποίηση της ευρύτερης ορεινής/ημιορεινής περιοχής από την ανάγκη μεταφοράς αποβλήτων προς τα αστικά κέντρα και το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα πρόληψης, μείωσης, χωριστής συλλογής και αξιοποίησης δημοτικών αποβλήτων – Προώθηση Συστήματος Πληρώνω όσο Πετάω», στόχοι του οποίου είναι η ενίσχυση της χωριστής συλλογής στην πηγή, η ενίσχυση των μέτρων για μείωση της κατά κεφαλή παραγωγής αποβλήτων και η προώθηση υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης.

 

Τέλος, ο κ. Κουγιάλης αναφέρθηκε σε σχέδιο χορηγιών ύψους εφτά εκατομμυρίων ευρώ για τη διαχείριση αποβλήτων σε ιδιωτικούς φορείς, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, οικονομική ενίσχυση σε νέες, καθώς και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων για επέκταση ή/και αναβάθμιση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ